Stockholm

Fikaträffar för unga anhöriga 

Har du en förälder eller annan närstående med demenssjukdom?

Du som är 18-30 år, kom på en fika och träffa andra i liknande situation.

  • 19 september
  • 17 oktober
  • 21 november

Anmäl dig senast dagen innan till någon av anhörigkonsulenterna:

Riikka N Landsberg, riikka.norrbacka.landsberg@​stockholm.se

Anna B Andersdotter, anna.b.andersdotter@stockholm.se

Vi träffas vi mellan klockan 17.30 - ca 19.00 i träfflokal Baltzar på Bolinders plan 1, 1 tr ned.

Kom och häng med oss andra, det kostar ingentig. Vi bjuder på fika.