Uppsala östra rotaryklubb

 

Uppsala Östra Rotaryklubb stöder ungdomar till demenssjuk förälder

Vårt mål är att kunna hjälpa ungdomar med stöd i deras situation samt hjälpa till med kontakter i skola, myndigheter och sjukhus samt bistå under fritid.

Vår Rotary har kontakt med andra Rotaryklubbar i Sverige som även kan ge stöd och hjälp.

Kontakta 

Kerstin Lundström      kerstin@octopus.se

Lennart Wågström    lennart@wagstrom.se

Jenny Eriksson           jenny@jeogonblick.se

Rotary finner du på  www.rotary.se

För att komma till Uppsala östra rotaryklubb klickar du här