Stockholm

Fikaträffar för unga anhöriga 

Har du en förälder eller annan närstående med demenssjukdom?

Du som är 18-30 år, kom på en fika och träffa andra i liknande situation.

  • 30 januari
  • 6 mars
  • 3 april
  • 8 maj

Anmäl dig senast dagen innan till någon av anhörigkonsulenterna:

riikka.norrbacka.landsberg@​stockholm.se

Birgitta Livgård Andersson, birgitta.livgard-andersson@stockholm.se

Vi träffas vi mellan klockan 17.30 - ca 19.30 i träfflokal Baltzar på Bolinders plan 1, 1 tr ned.

Kom och häng med oss andra, det kostar ingentig - vi bjuder på fika.

Obs! Den 3 april kl. 18-20 går vi på föreläsning med Beata Terzis