Möten med minnen

Den 28 januari 2013 invigdes Möten med minnen av H.M Drottningen på Nationalmuseet i Stockholm.

Möten med minnen är ett museiprojekt som vänder sig till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Alzheimerfonden driver projektet i nära samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum. Museipedagoger runt om i landet kommer att utbildas för att hålla specialanpassade visningar för målgruppen.

Möten med minnen samarbetar också med museum i: Bohuslän, Dalarna, Falkenberg, Göteborg, Östersund, Malmö, Härnösand, och Västernorrland.

Är du intresserad av att veta mer om projektet:
Läs mer på Nationalmuseets hemsida » eller på Alzheimerfondens hemsida »